Історія кафедри

Створення у 1984 році кафедри педіатрії №2 було результатом досить тривалого етапу розвитку Харківської педіатричної школи.

У 1892 році була заснована перша в Україні кафедра педіатрії під керівництвом професора В.Д.Пономарьова. Подальша трансформація педіатричних кафедр наведена у наступній схемі.

history

Численні зміни назв або профілю педіатричних кафедр протягом останніх десятиріч були пов’язані з дискусіями відносно оптимальної структури вищої освіти в країні. Так, на підставі організації безперервного навчання студентів з 4 по 6 курси на одній кафедрі в 1984 році кафедру шпитальної педіатрії було реорганізовано у кафедру дитячих хвороб №1 на базі ОДКЛ (вул.Муранова,5), і була створена кафедра дитячих хвороб №2 на базі дитячої лікарні №16 м.Харкова (вул.Луї Пастера, 2). В 1996 році після повернення 3-ступеневої форми навчання студентів кафедра дитячих хвороб №1 знов стає кафедрою шпитальної педіатрії, а кафедра дитячих хвороб №2 – кафедрою факультетської педіатрії з медичної генетикою, з 2000 року після організації кафедри медичної генетики – кафедрою факультетської педіатрії. З 2008 року кафедра одержує назву “кафедра педіатрії №2”, вона зараз належить до факультету післядипломної освіти.

З 1984 до 1996 року кафедрою завідувала д.м.н., професор Г.І.Сукачова. З 1997 до 2015 року її очолювал д.м.н., професор, заслужений лікар України Ю.В.Одинець. 3 2015 року кафедру очолює д.м.н., професор Н.І.Макєєва.

Оскільки клінічною базою кафедри у 1984 році стала 16 дитяча міська лікарня, яка раніше ніколи не була кафедральною клінікою, то на першому етапі і в подальшому багато уваги приділялося розвитку лікувально-діагностичного процесу. На сьогодні 16МДКЛ у своєму складі має 4 спеціалізованих відділень і 2 загально соматичних відділень для дітей молодшого та старшого віку.

Обласний гематологічний центр з 1992 року працює за сучасними протоколами лікування онкогематологічних хворих (BFM1992, 2002) і в тісній співдружності з міжнародними кооперативними групами (Австрія, Німеччина), що дало можливість знизити показники летальності.

Створена завдяки зусиллям кафедри палата інтенсивної терапії згодом перетворилася у відділення реанімації та інтенсивної терапії, гравітаційної хірургії крові та гемодіалізу.

На базі 16 МДКЛ були створені спеціалізовані відділення – міські нефрологічне та пульмонологічне відділення з відповідним обладнанням.

При утворенні кафедри дитячих хвороб №2 у 1984 році її кістяк становили вихідці з кафедри шпитальної педіатрії. Зрозуміло, що наукова діяльність новоутвореної кафедри базувалась на традиціях видатних харківських педіатрів, зокрема чл.-кор.АМН СРСР В.О.Бєлоусова, проф.А.Ф.Доброгаєвої та інших, які підкреслювали, що ефективна підготовка молодих лікарів можлива лише при наявності сучасної клінічної бази і високого рівня наукових досліджень.

Отже наукова діяльність кафедри базувалася відповідно до вимог розвитку фундаментальних досліджень педіатричної науки та потреб практичної медицини.

В різні роки темами кафедральних наукових робот були проблеми пульмонології, кардіології, нефрології.

Докторська дисертація А.Ф.Ручка (1992) була присвячена імуноендокринним аспектам дітей, що часто хворіють.

За період існування кафедри було підготовлено 19 кандидатів медичних наук, клінічну ординатуру закінчили 45 лікарів, видано 3 підручника, в тому числі перший в Україні посібник з педіатрії англійською мовою (Ю.В.Одинець, А.Ф.Ручко, І.М.Піддубна), 14 методичних вказівок, 4 збірника наукових праць.

Але головним напрямком діяльності кафедри завжди була навчально-виховна робота. В різні роки на ній навчалися студенти 4-6 курсів. На сьогодні на кафедрі здійснюється навчання не тільки студентів, але й підготовка інтернів, клінічних ординаторів, бакалаврів, проводяться цикли тематичного удосконалення з нефрології та гематології. Серед оригінальних методів викладання і виховання: модельовані конференції, ділові ігри, студентські конференції тощо.

Наша кафедра молода, але вже набула певного досвіду і має всі підстави дивитися з оптимізмом у майбутнє.