На кафедрі педіатріі № 2 виконуються наступні дисертаційні роботи

Аспірант Васильченко Ю. В. «Роль судинних факторів запалення, адгезії та функціонального стану ендотелію судин у формуванні та прогнозуванні бронхіальної астми у дітей». Захист роботи 31 березня 2017 року.

Аспірант Яворович М. В. «Діагностична та прогностична значущість стану ендотеліальної функції та профіброгенних медіаторів у дітей, хворих на геморагічний васкуліт на фоні сучасної терапії». Захист роботи 31 березня 2017 року.

Аспірант Морозова О. О. «Оптимізація діагностики та профілактики прогресування хронічного захворювання нирок у дітей з везикуло-уретральним рефлексом шляхом вивчення цитокінового профілю». Етап роботи – завершальний.

Аспірат Цимбал В. М. «Оптимізація діагностики та прогнозу діабетичної нефропатії у дітей шляхом вивчення маркерів пошкодження нирок». Захист роботи червень 2018.

Аспірант Коваль В. А. “Діагностичне та прогностичне значення маркерів пошкодження аерогематичного бар’єру легенів у дітей з гострою лейкемією”. Етап роботи – набір хворих.

Аспірант Кондратюк Т. О. «Роль білків теплового шоку в розвитку геморагічного синдрому та його корекція при гострих лейкозах у дітей». Етап роботи – набір хворих.

Аспірант Потіхенська Х. А. “Діагностична та прогностична значущість показників системи комплементу ота маркерів запалення у дітей з геморагічним васкулітом”. Етап роботи – набір хворих.

Аспірант Малахова В.М. “Оптимізація діагностики та прогнозування формування бронхіальної астми у дітей з урахуванням стану аерогематичного бар’єру легенів”. Етап роботи – завершальний.