Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.

Студент 4 курсу, І медичниго факультету Карамян Артур отримав диплом І ступеню за наукову доповідь “Стан ниркової гемодинаміки у дітей з везикуло-уретеральним рефлюксом за даними доплерографії” на Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених в місті Тернопіль. Науковий керівник роботи – асистент кафедри педіатрії №2 Морозова О.О.

11 травня відбулась II міська науково-практична конференція лікарів-педіатрів “Проблемні питання в практиці дитячої гематології”

11 травня на клінічних базах кафедри педіатрії № 2 КЗОЗ “Харківська міська клінічна дитяча лікарня №16” та КЗОЗ “Харківська міська дитяча поліклініка № 16” відбулась ІІ міська науково-практична конференція лікарів-педіатрів “Проблемні питання в практиці дитячої гематології”. Конференція була присвячена питанням клініко-лабораторної діагностики та лікуванню анемій у дітей. В роботі конференції прийняли участь робітники кафедри, лікарі-педіатри міських поліклінік, лікарі-педіатри та лікарі-гематологи міської клінічної дитячої лікарні № 16. У наукових доповіддях доповідачі освітили основні прояви різноманітних анемій, тактику діагностування, диференціальної діагностики та лікування анемій у дітей. Заради збагачення клінічного досвіду лікарів-педіатрів були продемонстровані клінічні випадки анемій у дітей.

Відбулася Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю “Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією”

14-15 березня 2017 року у стінах Харківського національного медичного університету відбулася Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю “Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією”. На заході було розглянуто широкий спектр питань з діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених захворювань у дітей, запропоновані нові можливості корекції патології.

На форумі були присутні понад 300 делегатів з усіх областей України, а також представники педіатричної науки з країн близького зарубіжжя (Молдова, Білорусь, Таджикистан, Узбекистан).

Конференцію було відкрито привітаннями від Харківського національного медичного університету, Асоціації педіатрів України, Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, Харківської обласної асоціації педіатрів.

Відкрив роботу конференції Юрій Сороколат, директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради. Він ознайомив учасників з досвідом катамнестичного нагляду передчасно народжених дітей з перинатальною патологією шляхом використання новітніх наукових настанов. Маргарита Голубова, заступник директору Департамента охорони здоров’я Харківської міської ради, начальник управління організації лікувально-профілактичної допомоги дітям та жінкам, зазначила, що незважаючи на економічні, соціальні, екологічні та інші труднощі, які доводиться долати країні, педіатричній службі вдалося досягти певних успіхів. Разом з тим, викликає занепокоєність здоров’я новонароджених, що потребує продовження проведення наукових досліджень з метою розробки профілактичних напрямків для попередження формування хронічної патології в дитячому віці.

Провідними вченими-педіатрами України у рамках конференції були проведені майстер-класи, на яких розглянуті важливі питання сучасної педіатрії. Професор Галина Бекетова, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з педіатрії, у своїй лекції висвітлила одну з найвагоміших проблем сучасної медицини і педіатрії – антибіотикорезістентність при лікуванні інфекційних хвороб у дітей. Проблеми резистентності антибіотиків у дітей з респіраторною патологією та шляхи її подолання були розкриті у доповіді професора Генадія Леженко, завідуючого кафедрою госпітальної педіатрії Запоріжського державного медичного університету. Питання антибіотикорезистентності в дитячій нефрології висвітлили в своїх доповідях професор, завідувач кафедри педіатрії №2 Харківського національного медичного університету Наталія Макєєва, доцент кафедри педіатрії №2 Дніпропетровської медичної академії Людмила Вакуленко, доцент кафедри

педіатрії №2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Ольга Добрик.

Значну увагу учасників конференції викликали доповіді науковців, які були присвячені бронхообструктивному синдрому у дітей: діагностиці, прогнозуванню та лікуванню з застосуванням сучасних медичних технологій.

З особливою цікавістю аудиторія сприймала доповідь професора Маргарити Гончар, завідувача кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету, – «Неонатальна кардіологія: проблеми та перспективи».

Доволі цікавою була доповідь Тамари Цуркану з Республіки Молдова (Університет медицини і фармакології ім. Н. Тестемицану, Кишинів) з питання материнсько-плодової інфекції у дітей грудного віку.

Доповіді наукових співробітників Харківської медичної академії післядипломної освіти професора Ольги Цодікової та професора Ольги Білоусової віддзеркалювали сучасний стан та визначили шляхи розвитку вітчизняної педіатричної науки і практики і особливо акцентували увагу слухачів на питаннях рекурентних респіраторних захворювань у дітей та питаннях дитячої гастроентерології.

Загалом пленарне засідання включало 44 усні доповіді, 24 стендових повідомлень з нагальних питань педіатрії. У рамках конференції було проведено майстер-клас з проблеми хронічного болю у дітей, відбулося секційне засідання молодих науковців, де обговорені сучасні наукові напрямки педіатричної науки. Найкращі доповіді молодих науковців були відзначені дипломами та пам’ятними подарунками.

Збірник ХНМУ.pdf

Програма ХНМУ.pdf

Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією»

На базі Харківського національного медичного університету 18 березня 2016 року була проведена Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю за реєстром МОЗ України № 33 «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». Continue reading “Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією»”